HOITOKOTI AATOS

Kodinomaista asumis-, kuntoutus- ja hoitopalvelua Tohmajärvellä

"Ei ole tärkeää, mitä olemme menettäneet, vaan se mitä meillä on jäljellä"

Ketkä piässöö?

Kodinomaista ja turvallista asumista aivan palvelujen ääressä, lähellä luontoa

”En ole eksyksissä, vaikka en tiedä missä olen.” Hoitokoti Aatos Oy on tarkoitettu ikääntyville henkilöille. jotka tarvitsevat apua ja / tai ohjausta selviytyäkseen jokapäiväisistä toimista.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota ikääntyville. muistisairaille, kehitysvammaisille sekä muille erityisryhmille ympärivuorokautista täysihoitoon perustuvaa laadukasta, tuettua ja ohjattua kodinomaista asumis-, kuntoutus- ja hoitopalveluja. Olemme erikoistuneet erityisesti muistisairaiden henkilöiden hoitamiseen.

Hoitokoti Aatoksen uudet toimitilat sijaitsevat Tohmajärven kunnan Kemien kylän taajamassa, aivan palvelujen ääressä. Toiminnassamme korostamme kodinomaisuutta, turvallisuutta ja jokaisen asukkaan käytössä olevia voimavaroja.

Mittee tarjovvaa?

Palvelumme ja toimintamme

Tahtoisin toteuttaa suuria ja jaloja asioita, mutta ensisijainen velvollisuuteni on toteuttaa pieniä asioita ikään kuin ne olisivat suuria ja jaloja.” Aatos tarjoaa hoitokodin asiakkaille tuettuja asumis-, hoito- , kuntoutus-, ja virikepalveluja ympärivuorokautisena toimintana. Hoitokodin toimintaperiaatteena © asukkaan omien voimavarojen hyödyntäminen toimintakyvyn mukaan.

Kodinomaista ja turvallista asumista

Huoneemme: 25 kpl 1hh 20m2, 4 kpl 2hh 22-26m2. Huoneissa on omat wc:t. Yhteisiä tiloja hoitokodissa on yhteensä kolme, yläkerran oleskelutiloja kaksi ja alakerrassa oleskelu- ja ruokailutila. Aidattu pihapiiri on suunniteltu esteettömäksi ja turvalliseksi.

Herkullista kotiruokaa omasta keittiöstä

Hoitokodissa on valmistuskeittiö, jossa henkilökunta valmistaa herkullista ja terveellistä kotiruokaa.

Viriketoimintaa joka päivä

Päiväohjelmaamme kuuluu aamu- ja iltatoimien lisäksi ulkoilua, seurustelua, sanomalehtien lukemista, tv:n katselua, radion kuuntelemista sekä erilaisia viriketuokioita, kuten mm. pelejä. laulutuokioita, jumppaa, tanssia ja muuta mielekästä tekemistä. Viriketoimintaa on jokapäiväisten askareiden tekeminen yhdessä asukkaiden kanssa.

Mittee meistä ollaan mieltä?

ASIAKKAIDEMME KOKEMUKSIA

”Jos minun pitäisi kuvata Aatosta ja sen toimintaa kolmella sanalla, nuo sanat olisivat luotettava, turvallinen ja lämminhenkinen. Voin olla täysin huolta vailla tietäen, että omaisestani pidetään Aatoksessa hyvää huolta ja hänen erityistarpeensa huomioidaan. Minulla on tunne, että henkilökunta välittää asukkaista aidosti ja omaiseni kokee olevansa Aatoksessa kotonaan.

Tuollainen teksti tuli ja se on ihan oikeasti minun mielipiteeni.”

Miltä tiällä näyttää?

Tutustu tiloihimme

”Talo tehdään seinistä ja parruista. koti rakennetaan rakkaudesta ja unelmista.” Tilat on suunniteltu huomioiden ikääntyvien
ja muistisairaiden tarpeet.

Mittee touhuttaan?
Miksi Aatos?

Hoitokodin toiminnassa korostuu kodinomaisuus

  •  Tavoitteenamme on, että kaikilla kodin jäsenillä on turvallinen olo ja oikeus yksilölliseen elämäntapaan.
  •  Aatoksessa työskentelee ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta, joka on sitoutunut ja motivoitunut työhönsä.
  •  Tilamme on suunniteltu huomioiden ikääntyvien ja muistisairaiden tarpeet.
  •  Hoitokodissa on oma valmistuskeittiö, jossa henkilökunta valmistaa herkullista ja terveellistä kotiruokaa.
  •  Päiväohjelmaamme kuuluu aamu- ja iltatoimien lisäksi erilaisia viriketuokioita. Tapahtumat suunnitellaan vuoden juhlapyhien ja asiakkaiden merkki päivien mukaan.
  •  Hoitokodissa on käytössä validoiva- sekä toimintakykyä ylläpitävä työote.
  •  Asukkaalla on mahdollisuus elää hoitokodissa elämän loppuun saakka, tämän mahdollistaa henkilökunnan osaaminen ja kokemus saattohoidosta.