Toiminta-ajatus

”En ole eksyksissä vaikka en tiedä missä olen”

Ketkä piässöö

 

Hoitokoti Aatos Oy on tarkoitettu ikääntyville henkilöille, jotka tarvitsevat apua ja / tai ohjausta selviytyäkseen jokapäiväisistä toimista.

Toiminta-ajatus:

Hoitokoti Aatos Oy:n toiminnan tarkoituksena on tarjota ikääntyville, muistisairaille, kehitysvammaisille sekä muille erityisryhmille ympärivuorokautista täysihoitoon perustuvaa laadukasta, tuettua ja ohjattua kodinomaista asumis-, kuntoutus- ja hoitopalveluja.
Olemme erikoistuneet erityisesti muistisairaiden henkilöiden hoitamiseen.

Aatoksessa työskentelee ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta, joka on sitoutunut ja motivoitunut työhönsä. Ammattitaitoa ylläpidetään jatkuvan koulutuksen avulla.

Hoitokoti Aatoksen uudet toimitilat sijaitsevat Tohmajärven kunnan Kemien kylän taajamassa, aivan palvelujen ääressä. Uusi ositteemme on Canthintie 2.
Toiminnassamme korostamme kodinomaisuutta, turvallisuutta ja jokaisen asukkaan käytössä olevia voimavaroja.

Hoitokoti Aatoksen yleiset tavoitteet ovat:

• Kaikilla kodin jäsenillä on turvallinen olo.
• Kaikilla kodin jäsenillä on oikeus yksilölliseen elämäntapaan.
• Hoitokodin toiminnassa korostuu kodinomaisuus.

• Kodin asukkaiden sosiaaliset kontaktit säilyvät myös kodin ulkopuolelle.
• ”Ei ole tärkeää mitä me olemme menettäneet, vaan se mitä meillä on jäljellä.” Eli niiden elämäntaitojen ylläpitäminen mitä sairauden edetessä on jäljellä.
• Mahdollisimman laadukas ja tasapainoinen elämä sairaudesta riippumatta