TOIMINTA

"Tahtoisin toteuttaa suuria ja jaloja asioita, mutta ensisijainen velvollisuuteni on toteuttaa pieniä asioita ikään kuin ne olisivat suuria ja jaloja"

Toimintamme

Mittee touhuttaan?

Hoitokodin hoito on ympärivuorokautista. Hoitokodin toimintaperiaatteena on asukkaan omien voimavarojen hyödyntäminen toimintakyvyn mukaan. Tästä tarkoittaa sitä, että asukkaalla annetaan aikaa tehdä päivittäisiä askareita itsenäisesti mahdollisuuksien mukaan tai hoitajan avustamana (mm. peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu). Asukkaat voivat osallistua kodin yhteisiin askareisiin voinnin ja mieltymysten mukaan mm. ruuan valmistukseen, pyykkiaskareet, siivous.

Ulkoilemalla pidämme yllä mielenvirkeyttä ja toimintakykyä

Asukkaat voivat ulkoilla itsenäisesti tai hoitajan avustamana. Oma piha-alue tarjoaa hyvän mahdollisuuden myös omatoimiselle liikkumiselle turvallisesti. Kesäisin ulkoilemme kaikki yhdessä ja hoidamme puutarhaa.

Päiväohjelmaamme kuuluu aamu- ja iltatoimien lisäksi seurustelua, sanomalehtien lukemista, tv:n katselua, radion kuuntelemista erilaisia viriketuokioita (mm. pelejä, laulutuokioita, jumppaa, tanssia ja muuta mielekästä tekemistä). Viriketoimintaa on jokapäiväisten askareiden tekeminen yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaat osallistuvat ruuanvalmistukseen mm. perunoita kuorimalla, salaattia tekemällä ja voileipiä voitelemalla, kykyjen ja vo-imien mukaan. Viriketoiminnan suunnitteluun on nimetty vastuuhenkilöt (virikevastaava).

Kauneudenhoitopäivän tuloksena oli upeita kampauksia.

Tapahtumat suunnitellaan vuoden juhlapyhien ja asiakkaiden merkki päivien mukaan. Näitä vietetään perinteitä kunnioittaen.. Taitojen harjaannuttaminen on asiakkaille, etenkin muistamattomille erittäin tärkeää. Kaikki voivat olla jollakin tapaa avuksi tai mukana, vaikka sitten seuraamalla touhua ja toimintaa.

Viikkorytmi jakaa työtehtävät ja tapahtumat eri viikonpäiville

Viikkorytmin tarkoitus on jakaa työtehtävät ja tapahtumat eri viikonpäiville esim. kaupassa käynti, siivoukset, näytteiden otto, lääkärin ja diakonissan käynnit sekä muiden ulkopuolisten vierailijoiden tervehdykset. Asiakkaiden omaiset ovat aina tervetulleita vierailemaan ja osallistumaan myös hoitokodin tapahtumiin.

Kuntouttava työote

Hoitokodissa on käytössä validoiva- sekä toimintakykyä ylläpitävä työote. Validaatio on menetelmä, jonka avulla ymmärretään dementoituvan asiakkaan sisäistä kokemusmaailmaa ja käyttäytymistä; kuuntelun, keskusteluiden sekä jäljellä olevien taitojen ylläpitämisellä. Kuntouttava työote näkyy päivittäisessä toiminnassa asiakkaiden osallistumisena hoitokodin erilaisiin askareisiin kykyjensä ja halujensa mukaan.

Asukkaalla on mahdollisuus elää hoitokodissa elämän loppuun saakka, tämän mahdollistaa henkilökunnan osaaminen ja kokemus saattohoidosta. Saattohoitotilanteissa huomioidaan asukkaan ja hänen omaistensa yksilölliset tarpeet ja pyritään vastaamaan niihin.